Food Allergen
|

Food Allergen

Food allergens are substances found in food that, in some people, cause an abnormal immune response, resulting in a variety of symptoms that can range from mild to severe. Food allergies are a serious public health issue that millions of people worldwide must be aware of, so their significance cannot be overstated. Millions of people…

Halal Executive Training
|

Halal Executive Training

Halal Executive Training adalah latihan yang wajib di hadiri oleh seorang halal executive yang bekerja di dalam satu organisasi/syarikat yang telah mendapat sijil halal JAKIM. Mengikut Skim Pensijilan Halal Malaysia, syarikat hendaklah memenuhi syarat pensijilan mengikut skim yang dipilih dan hendaklah melantik seorang halal executive yang juga mesti mempunyai sijil halal executive. Sijil tersebut mesti…

Harga Kursus Pengendalian Makanan
| | |

Harga Kursus Pengendalian Makanan

Harga kursus pengendalian makanan adalah soalan yang selalu dipertanyakan sehingga hari ini. Walaupun ia telah dinyatakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sejak tahun 1985 ia di perkenalkan. Kekliruan sering terjadi apabila ada syarikat atau ejen sebagai orang tengah yang mengenakan bayaran melebihi harga yang ditetapkan yang boleh mencecah 4 kali ganda harga sebenar. Penetapan Harga Kementerian…

Latihan Kesedaran Halal JAKIM

Latihan Kesedaran Halal JAKIM

Latihan Kesedaran Halal merupakan sebuah program kursus berkaitan halal yang mesti di hadiri oleh pekerja khususnya yang berada di bahagian pemperosesan makanan sekurang-kurangnya 3 tahun sekali. Kursus ini di wajibkan sesuai dengan garis panduan Manual Permohonan Pensijilan Halal Malaysia – MPPHM (Domestik) 2020 yang berkuatkuasa sepenuhnya bermula Januari 2021. Kegagalan syarikat dalam memenuhi syarat ini,…

Food Handler

Food Handler

Thanks to Ministry of Health Malaysia for introducing Food Handler Training to food handler in Malaysia back in 1983 and make our country is a safe place to eat out and enjoy street food. There are relatively few cases of foodborne illness compared to some neighboring countries, but the hot and humid climate favors the…

Apa Itu Halal Competency Training

Apa Itu Halal Competency Training

Apa itu Halal Competency Training ? Apa tujuannya? – Antara perkara baru yang di nyatakan adalah keperluan latihan Kompetensi halal yang membuatkan industri halal tertanya-tanya. Umum mengetahui bahawa Bahagian Hab Halal JAKIM telah mengeluarkan garis panduan baharu bagi pensijilan halal iaitu Manual Permohonan Pensijilan Halal Malaysia (MPPHM Domestik 2020) yang menggantikan manual tahun 2014. Terdapat…

Halal Certificate

Halal Certificate

A halal certificate is a recognition given to business entities that have complied with the halal guidelines set out in Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia, MPPHM (Domestic) 2020 and Malaysia Halal Management System, MHMS 2020. A halal certificate entitles a company to use a halal logo that will distinguish between halal-guaranteed and non-guaranteed halal products….

Geran Mohon Sijil Halal JAKIM dan MeSTI
|

Geran Mohon Sijil Halal JAKIM dan MeSTI

Pensijilan halal sangat penting bagi bisnes makanan bukan sahaja di Malaysia tetapi secara global. Ini adalah kerana trend pembelian dan permintaan kepada produk halal memang dapat di lihat naik dari tahun ke tahun. Bantuan subsidi dan geran mohon sijil halal jakim sebenarnya sudah lama di tersedia, akan tetapi ramai yang masih tidak tahu tetang ini….

Sijil Pengendalian Makanan
| | | |

Sijil Pengendalian Makanan

Sijil pengendalian makanan adalah sijil yang wajib ada bagi semua pengendali makanan di Malaysia tidak kira agama, bangsa dan kewarganegaraan. Sijil ini di berikan kepada individu dan bukan kepada syarikat selepas tamat kursus pengendali makanan online atau secara kelas fizikal selama 3 Jam. Sijil Pengendalian Makanan KKM Sijil pengendalian makanan KKM ini penting untuk mengelakkan…