Halal Executive Training
|

Halal Executive Training

Halal Executive Training adalah latihan yang wajib di hadiri oleh seorang halal executive yang bekerja di dalam satu organisasi/syarikat yang telah mendapat sijil halal JAKIM. Mengikut Skim Pensijilan Halal Malaysia, syarikat hendaklah memenuhi syarat pensijilan mengikut skim yang dipilih dan hendaklah melantik seorang halal executive yang juga mesti mempunyai sijil halal executive. Sijil tersebut mesti…

Latihan Kesedaran Halal JAKIM

Latihan Kesedaran Halal JAKIM

Latihan Kesedaran Halal merupakan sebuah program kursus berkaitan halal yang mesti di hadiri oleh pekerja khususnya yang berada di bahagian pemperosesan makanan sekurang-kurangnya 3 tahun sekali. Kursus ini di wajibkan sesuai dengan garis panduan Manual Permohonan Pensijilan Halal Malaysia – MPPHM (Domestik) 2020 yang berkuatkuasa sepenuhnya bermula Januari 2021. Kegagalan syarikat dalam memenuhi syarat ini,…

Apa Itu Halal Competency Training

Apa Itu Halal Competency Training

Apa itu Halal Competency Training ? Apa tujuannya? – Antara perkara baru yang di nyatakan adalah keperluan latihan Kompetensi halal yang membuatkan industri halal tertanya-tanya. Umum mengetahui bahawa Bahagian Hab Halal JAKIM telah mengeluarkan garis panduan baharu bagi pensijilan halal iaitu Manual Permohonan Pensijilan Halal Malaysia (MPPHM Domestik 2020) yang menggantikan manual tahun 2014. Terdapat…