Tempoh Sah Sijil berapa lama?

Kursus Pengendali Makanan ini hanya perlu di hadiri satu (1) kali sahaja seumur hidup.