Bolehkah kursus ini di jalankan di premis pelanggan?

Ya. Kami juga mengalukan mana-mana syarikat untuk membuat latihan ini secara In-House sekiranya mempunyai jumlah pekerja yang mencukupi.