Sijil Pengendalian Makanan
| | | |

Sijil Pengendalian Makanan

Sijil pengendalian makanan adalah sijil yang wajib ada bagi semua pengendali makanan di Malaysia tidak kira agama, bangsa dan kewarganegaraan. Sijil ini di berikan kepada individu dan bukan kepada syarikat selepas tamat kursus pengendali makanan online atau secara kelas fizikal selama 3 Jam. Sijil Pengendalian Makanan KKM Sijil pengendalian makanan KKM ini penting untuk mengelakkan…