Adakah Halal Awareness Training ini sesuai untuk saya belajar cara mohon halal?

Tidak. Modul kursus latihan ini tidak di rangkan untuk membantu dalam memohon pensijilan halal.

Untuk belajar cara mohon halal, kami sarankan ikut program khas cara mohon halal.