Berapa Yuran Kursus Pengendali Makanan?

Yuran kursus ini adalah

Kursus Online:

RM50 Seorang

Kursus Fizikal (In-House/Cawangan):

RM50+RM10 (Fi pentadbiran)