Berapa Lama Kursus ini?

Kursus ini akan mengambil masa 3 Jam sahaja.