Apakah itu Halal Competency Training / Latihan Kompetensi Halal?

Halal Competency Training merupakan latihan yang di wajibkan hadir oleh ahli Jawatankuasa Halal dalaman sesebuah organisasi yang di iktiraf Halal oleh JAKIM sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali berdasarkan garis panduan MPPHM (Domestik) 2020.